La forza del destino (februari 2015)

10 per jaar. (de macht der grote getallen)

Gemiddeld schrijf ik 10 artikelen per jaar en probeer hiermee altijd de hoop uit te dragen dat het mogelijk is te herstellen van psychoses en daardoor vier ik tevens in juni dit jaar mijn eerste lustrum. Of patiënten, verpleegkundigen of zelfs behandelaars iets hebben aan die artikelen weet ik eigenlijk niet zo goed maar laatst sprak een jonge dame mij bij de lift aan met de woorden: “ik ken U, U heeft bij ons college gegeven over psychoses”.

Vooral dat woord ‘college’, want in de eerste jaren dat ik samen met Henk Schutte dit deed, werd het nog ‘voorlichting’ genoemd. Bedenkt U zich maar eens dat ik 100 keer college heb gegeven met een gemiddelde van 7 of 8 studenten die ‘wij’ hebben geprobeerd van onze filosofie in het leven te overtuigen. Alles bij elkaar, naar beneden afgerond 700 jonge enthousiaste mensen aan het begin van hun carrière. En als je dan wordt aangesproken of dat iemand je een compliment geeft over je lezing of je artikel; dan, ja dan groei je.

En dan natuurlijk het platform dat mij zo breed geboden is, want van die 75 artikelen die ik dus schreef is er slechts 1 afgewezen. Ik heb een boodschap en probeer die steeds sterker uit te dragen: geef de moed niet op; je bent veel sterker dan jezelf denkt; denk in mogelijkheden, niet in beperkingen; aan het eind van de tunnel is licht.

Neem gerust dit artikel mee en leg het onder je kussen en lees dagelijks mijn adagium dat het klein begint met het doen van een sudoku-puzzel om uit te groeien naar het lezen van een volledige krant. Een eerste stap in de goede richting is het blokje rondom het ziekenhuis van een half uur om misschien 5 jaar later te eindigen met de marathon van New York. Denk niet dat een terugval of een eerste psychose het einde van de wereld betekent.

kaarsGeloof mij; er is altijd iemand die voor jou een kaarsje opsteekt en bid tot de Grote Schepper. Het is een simpele gedachte; een moment waarbij aan jou, ja, werkelijk aan jou wordt gedacht afgezien van het feit dat je jezelf nu eenzaam en verlaten voelt.

La forza del destino; de kracht van het lot. Ik geloof dat je kracht uit je eigen lot kunt putten en dat na lang knokken de zon weer gaat schijnen. Het wordt nooit meer als vroeger, laat ik vooral daarover eerlijk zijn, maar het wordt wel eentje waar het woord TOEKOMST weer met hoofdletters geschreven is.

 

Rolf Th.J. van der Geest (ervaringsdeskundige en redactielid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *