Gangen en nog eens gangen (juli 2015)

De geest van iemand die in de war is, functioneert niet op dezelfde wijze als bij een normaal mens. Een drie, viertal jaren geleden beschreef ik al eens de gangen van en naar een open afdeling. Nu ik er recent ben geweest volgt hier weer een beschrijving.

Wie Zuiderpoort niet kent, raakt snel verward, zelfs als niet opgenomene want alleen al de drie mogelijkheden die er zijn die op afzonderlijke tijdstippen dan ook nog eens afgesloten blijken, zijn een crime.

Laat ik beginnen, komende vanaf het Spaarne Gasthuis, met de gang naar Fact; direct links na de rode banken. Halverwege kan je rechtsaf om in de olijventuin te komen. De toegangsdeuren van Fact zijn na tijd X ‘gesloten’ of alleen met een pasje te openen. De tuin zelf heeft een handmatige en een automatische deur waardoor je In die olijventuin rechtdoor loopt, door een rode dubbele deur een gang in. Ergens bovenaan het plafond hang een bordje met Kliniek Open Volwassenen. Voordat je daar bent passeer je eerst aan de linkerzijde een gang naar het B-gedeelte van de afdeling zelf.

De tweede linkse deur leidt naar 4 toiletten en de derde dubbele deur; ook alleen op gezette tijden open; naar de afdeling zelf. Begin alvast maar te lachen want rechts is er ook een deur waarmee de doorgaande gang die van de andere kant af, voorbij de olijventuin en de liften, soms, met nadruk op soms, toegankelijk is.

gangenResume: bij nacht en ontij keuze uit twee deuren via de olijventuin en daarna op gezette tijden toegang naar de afdeling.

Nog een stapje moeilijker? De linkse deur van de olijventuin leidt naar de Fact maar is zoals gezegd niet altijd open. En voor wie het nu nog snapt: de olijventuin is aan de zijde van de receptie (zeg maar Europaweg) toegankelijk maar kent wederom een handmatige en een automatisch deur die na tijd Y alleen met een belpaneel toegankelijk zijn. Dit is de toe- uitgang naar de Americavaart.

Google maps is wellicht een betere optie.

Rolf Th.J. van der Geest (ervaringsdeskundig en redactielid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *