Daar ben je gedragen (oktober 2014)

Natuurlijk hoop ik dat iedereen die ons blad leest deze titel als filosofische standpunt herkent. Het is een oud verhaal dat vele variaties kent maar in principe komt het erop neer dat twee mensen aan het eind van hun leven terugkijken naar hun voetsporen door de tijd. Ze onderscheiden al gauw twee sporen die naast elkaar lopen en de een zegt tegen de ander dat het die momenten zijn geweest waar ze letterlijk zij aan zij zijn opgetrokken.

Er zijn echter ook momenten in die levensloop waar slechts een spoor te zien is en plots zegt de ene verwijtend: waar was je toen het mij moeilijk ging? En de ander antwoordt: daar ben je gedragen.hqdefault

Een mooi filosofisch standpunt waarmee ik feitelijk iedereen wil oproepen de ander te dragen daar waar het hem of haar moeilijk gaat. Dat hoeft echt niet zo moeilijk te zijn en soms is het zelfs belachelijk simpel. Leg bijvoorbeeld eens een arm om iemands schouder. Stuur eens een kaartje met slechts 4 woorden: ik denk aan je. Een bos bloemen doet ook zoveel goeds.

Ziet U; dit heeft een tweezijdige werking: niet alleen doet u de ander hiermee een groot plezier nee, u doet ook uzelf hiermee een groot genoegen namelijk om er eventjes te zijn voor de ander.

We jachten en jagen door onze huidige computergestuurde maatschappij heen dat we inderdaad vergeten stil te staan bij wat de ander maar ook bij wat onszelf nu werkelijk bezighoudt. We zitten in de trein met smartphones tegenover elkaar en knopen geen gewoon gesprek meer aan over het weer. We leven dan wel met elkaar maar ook langs elkaar.

Dat fenomeen van langs elkaar leven, zou ik graag doorbreken en inderdaad is interactie tussen twee volslagen vreemden daarvoor het beste middel. En weet u? hoe vaker je het doet hoe makkelijker het je afgaat en hoe meer plezier je erin krijgt.

Durf de moed op te brengen de ander te dragen want alleen zo leven we in een betere wereld.

Rolf Th.J. van der Geest (ervaringsdeskundige en redactielid)

© R.T.J. van der Geest, oktober 2014.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *