51 (mei 2014)

51

We schrijven zondag 11 mei 2014 als ik ruim 75 artikelen van mezelf heb geselecteerd. Er zijn er nu 51 die de toets van mijn eigen kritiek hebben doorstaan. Ik ben bezig met de voorbereidingen van mijn eerste site.

Wie mijn artikelen kent, weet dat ik vaak de tekst “Remember me, but don’t forget my fate” gebruik. Misschien een vorm van grootheidswaanzin maar ergens streven we allemaal naar onsterfelijkheid, onze naam moet voortleven in de geschiedenis, we willen “gekend” worden als mens, als uniek individu. Mijn neef Robbert schrijft: “Maar zoals velen ongetwijfeld weten, staat in de Bijbel geschreven dat iedereen die God heeft leren kennen ook door hem gekend is. Het ‘onsterfelijk’ en ‘gekend’ uit jouw columns is meer daarop van toepassing is dan op de wens om werkelijk voort te leven in de geschiedenis van de mensen, want dat is (op de lange duur) natuurlijk voor slechts enkelen weggelegd”.

In mijn geval begint het verhaal 4 jaar geleden als ik toetreed tot de redactie van het Cliënten Belangen Blad (oplage 1500 stuks). Ik vind er een geïnteresseerd publiek, ik krijg zelfs vaste ‘volgers’, mensen die mijn schrijfsels als eerste artikel van het blad lezen en er positief op reageren. Maar het is meer dan publiek alleen, het zijn ook vergaderingen met collega’s en je door die twee aspecten weer opgenomen voelen in de maatschappij. Je wordt weer ‘gekend’.

Dan gebeurt er tot januari 2014 ‘niets’ anders dan driemaandelijkse publicaties. In die januarimaand krijg ik het idee een breder publiek te zoeken en een boek te publiceren en mijn artikelen zo nog toegankelijker te maken. Ik had me al voorgenomen een exemplaar op te sturen aan Zijne Majesteit de Koning en in mijn fantasie zag ik het boek al opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Na adviezen van diezelfde neef Robbert heb ik mijn publiek breder gezocht dan een boek. Ik ben bezig gegaan met een internetsite. Ik kreeg hulp van Kitty Weijers  bij het zoeken naar computerprogramma’s, hoasts en providers. Jeanine de Zwarte verzorgde de digitale foto’s, Wilfred en Astrid Franse redigeerden alle geschreven teksten.

En dan nu is het zo ver. Hij is klaar. U mag er op schieten. In de sidebar staan de titels alfabetisch gerangschikt met achter ieder artikel de maand en het jaar van publicatie. Zo kunt U zowel chronologisch als alfabetisch zoeken.

Sorry, Majesteit, U kunt het op internet zien en met U 16 miljoen Nederlanders of verdere geïnteresseerden over de hele wereld. Dank U wel dat we de Vrijheid van Pers en Publicatie hebben. Ik wens U allen een spoedig herstel toe.

www.psychoseverhalen.nl

Rolf Th.J. van der Geest ervaringsdeskundige

© Copyright Rolf van der Geest mei 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *