Monthly Archives: november 2013

Vergeten? (november 2013)

Vergeten?

Deze week kwam het breeduit in het nieuws: “vrouw ligt 10 jaar lang dood in woning”. Hoe kan zoiets gebeuren in deze maatschappij vroeg een van de buurtbewoners zich af en ik zag een ander een roos, als stille getuige van medeleven, neerleggen op de stoep van het huis van de overledene. Al die jaren hadden buren niets gemerkt, was de post gewoon blijven bezorgen en hadden rekeningen zich opgestapeld zodat het politie en brandweer een half uur kostte om binnen te komen.

Familie had ze in de persoon van een dochter maar die was wel eens een keer in die afgelopen jaren langs geweest maar toen werd er niet opengedaan. Wat zijn wij voor een maatschappij dat dit onder onze ogen kan gebeuren? Nu staat bovenstaand voorval misschien ver van Uw bed maar ik heb er ook eentje die wel plotseling heel dichtbij komt.

Op 12 november 2013 kregen een groot aantal medewerkers van het Cliënten Belangen Bureau een uitnodiging voor een tentoonstelling van een collega ervaringsdeskundige. Ik weet uit betrouwbare bron (namelijk de exposant zelf) dat een persoon zich had afgemeld, een persoon op persoonlijke titel acte de presente heeft gegeven en ondergetekende een bos bloemen heeft gestuurd.

De exposant is niet de minste onder ons. Hij vervult al jaren een voortrekkersrol in het ervaringsgebied, heeft meegespeeld in een toonaangevende film en ik reken hem tot een van mijn beste vrienden gewoon omdat hij vrijgevig, hartelijk en altijd enthousiasmerend kan zijn voor mij en heel zijn omgeving. Daarnaast is hij ook een goede kok.

Gelukkig was de opening van de expositie goed bezocht maar van CBB-zijde had hij niemand gezien, er was geen bloementje gestuurd of een kaartje om hem te feliciteren.

In deze maatschappij leven we dus: een maatschappij waarbij we langs elkaar leven, eentje zonder persoonlijke aandacht en ik ben van mening dat je bij jezelf eens ter harte moet gaan of dat niet anders kan!!!

 

Op persoonlijke titel.

Rolf Th.J. van der Geest ervaringsdeskundige

© Copyright Clienten Belangen Blad november 2013